Ładowanie…

GOTOWI NA PRZYGODĘ?

Jesteśmy obecni na rynku zajęć pozalekcyjnych od ponad 100 lat
dołącz do nas

Historia

Jesteśmy ośrodkiem harcerskim działającym na terenie Gminy Komorniki, już od 2005 rok. Jednak nasze pierwsze drużyny powstały już w 1998 roku. Podlegamy pod Hufiec ZHP Poznań Rejon. Współpracujemy również z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Komornikach oraz innymi instytucjami lokalnymi.

Jako ośrodek skupiamy drużyny ze wszystkich szczebli rozwoju dzieci i młodzieży. Na naszej stronie znajdziesz opis wszystkich jednostek, oraz dowiesz się, jak można się do nas zapisać. Organizujemy mnóstwo ciekawych spotkań i wyjazdów, o których staramy się na bieżąco informować. Każdego lata zuchy oraz harcerze z naszego środowiska wyjeżdżają na obóz, który jest podsumowaniem naszych całorocznych działań.

Nasz bohater

Andrzej Kopa urodził się 16 października 1879 roku w Trzcielinie jako syn Michała i Eufrozyny z domu Niezielińskich. Kiedy ukończył szkołę powszechną, został uczniem gimnazjum im. Marii Magdaleny. Skończywszy 23 lata, został powołany do jednorocznej służby wojskowej w Poznaniu, gdzie po ukończeniu szkoły podoficerskiej mianowano go kapralem. 24 czerwca 1904 r. otrzymał nominację na sierżanta. Po śmierci ojca objął majątek w rodzinnej, miejscowości mając na utrzymaniu matkę i dwie siostry. Do wybuchu I wojny  światowej brał czynny udział w życiu kółka rolniczego w Konarzewie oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

4 sierpnia 1914 r. został zmobilizowany jako dowódca kolumny amunicyjnej. 5 lutego 1918 r. otrzymał awans na stopień podporucznika. Pod koniec wojny 28 września został odesłany do szpitala w związku z nasilającą się chorobą serca. 12 listopada tego samego roku został komendantem Straży Ludowej. Dzień po wybuchu powstania wielkopolskiego Andrzej Kopa ogłosił mobilizację Straży Ludowej. Następnie dowodził oddziałem, który zdobył lotnisko Ławica. 30 marca 1919 r. otrzymał awanse na porucznika i kapitana. Już 1 stycznia 1920 r. decyzją Marszałka Piłsudskiego został mianowany członkiem kapituły Orderu Virituti Militari, który został mu również nadany. 29 października 1920 r. Kopa został przedstawiony do awansu na pułkownika. Wniosek został podpisany przez Adama Koca. W maju 1946 roku spędził 5 lat w Generalnym Gubernatorstwie.

Z powodu choroby poszedł na rentę i zamieszkał w Chomęcicach u swojego przyjaciela Władysława Szczerbowskiego. Pułkownik Andrzej Kopa zmarł  11 czerwca 1956 roku, został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Konarzewie.