Ładowanie…

GOTOWI NA PRZYGODĘ?

Jesteśmy obecni na rynku zajęć pozalekcyjnych od ponad 100 lat
dołącz do nas

Władze

Kadencja 2022-2024

Komenda:

Komendant:
phm. Monika Wujczak

Zastępca komendanta ds. organizacyjno-kwatermistrzowskich:
phm. Mateusz Rochowiak

Zastępca komendanta ds. programowo-kształceniowych:
phm. Patrycja Jakubek

Skarbnik:
pwd. Marta Gładysiak


Rada ośrodka:

hm. Weronika Rochowiak

phm. Przemysław Gładysiak

pwd. Piotr Ciecierski

pwd. Bartłomiej Karasiński

pwd. Adrian Wojtasz

pwd. Maria Kubasik

pwd. Julia Wiśniewska

dh Alan Tomaszewski

dh Kacper Humeniuk

dh Zofia Stemplewska

dh Zofia Nowaczyk

dh Maksymilian Maks

dh Gabriela Gładysiak


Zbiórka Wyborcza Ośrodka ZHP Komorniki – najwyższa władza w ośrodku, zbiera się raz na dwa lata na przełomie sierpnia i września. Zbiórka wyborcza dokonuje wyboru Komendy Ośrodka oraz określa najważniejsze cele do realizacji i przedstawia plan rozwoju Ośrodka.

Komenda Ośrodka ZHP Komorniki – jest wybierana przez Zbiórkę Wyborczą na dwuletnią kadencję. Jej praca jest oceniana przez Zbiórkę w formie udzielenia absolutorium. Osoba z Komendy, która nie otrzyma absolutorium ma zakaz pełnienia funkcji w następnej kadencji.

Rada Ośrodka ZHP Komorniki – Przewodniczącym Rady jest Komendant Ośrodka. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jest to gremium, w którym główny głos mają drużynowi i przyboczni. Na radzie są podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące życia ośrodku, bieżącej pracy, stopni i sprawności, itp.